• Prilikom traženja projektnih partnera u dunavskoj regiji te kod umrežavanja nositelja projekata
  • Pridruživanjem logotipa Dunavske strategije već financiranim projektima koji pridonose ostvarenju ciljeva („Labelling“) te izdavanjem pisma preporuke („Letter of Recommendation“) projektnim prijedlozima
  • Povezivanjem s drugim odgovarajućim projektima kao i prioritetnim područjima, pri čemu se zajedničkom promidžbenom aktivnosti pridonosi povećanju učinka i vidljivosti projekata

Kriteriji za izdavanje pisma preporuke za prijedloge projekata

  1. Projekt ima transnacionalni utjecaj u dunavskoj makro-regiji ili u njenom većem dijelu, koji proizlazi iz regionalnih i lokalnih aktivnosti
  2. Najveći dio projekta, njegovih aktivnosti i povezanih utjecaja se nalazi u dunavskoj regiji.
  3. Projekt pokazuje mjerljive koristi za provedbu Dunavske strategije
  4. Projekt je u skladu s relevantnim prioritetnim područjem i nije u suprotnosti s ciljevima Stupa II (Okoliš) Dunavske strategije
  5. Projekt osigurava konkretne rezultate za prioritetno područje i pridonosi ostvarivanju njegovih ciljeva i/ili aktivnosti
  6. Projektna prijava treba biti realistična kako bi se projektni prijedlog mogao aplicirati na relevantne izvore financiranja

Ukoliko svoj projekt želite povezati s Dunavskom strategijom, obratite nam se:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Republike Austrije 14

10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 (0)1 4866 102

E-mail: EUSDRbiodiversity@mzoip.hr