Prioritetno područje 6 Očuvanje bioraznolikosti, krajobraza te kvalitete zraka i tla

Prioritetno područje 6 Očuvanje bioraznolikosti, krajobraza te kvalitete zraka i tla su sljedeći:

  • Provedba zajedničkih mjera za zaštitu bioraznolikosti te očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova u dunavskoj regiji (primjerice upravljanje Natura 2000 područjima)
  • Uspostava zelene infrastrukture te obnavljanje najmanje 15% degradiranih ekosustava, uključujući i degradirana tla do 2020. godine, kako bi se doprinijelo učinkovitom očuvanju ekosustava te njihovih funkcija i usluga
  • Provedba aktivnosti u cilju sprječavanja širenja stranih invazivnih vrsta u svrhu smanjenja pritisaka na ekološki osjetljiva područja u dunavskoj regiji
  • Osiguranje održive populacije dunavske jesetre i drugih autohtonih vrsta riba

Prvo izvješće o implementaciji prioritetnog područja 6

U lipnju 2012. godine pripremljeno je Prvo izvješće o implementaciji prioritetnog područja 6 Dunavske strategije.

više>>