Institucije

Institucionalni okvir zaštite prirode

Uprava za zaštitu prirode

Uprava za zaštitu prirode obavlja upravne i stručne poslove vezane za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, održivo korištenje prirodnih dobara i zaštite prirodnih vrijednosti izvršavanjem, odnosno osiguravanje izvršavanja obveza preuzetih iz međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa.

više>>

Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode

U sklopu Ministarstva zaštite okoliša i prirode ustrojena je Uprava za inspekcijske poslove koja u svojem sastavu ima tri sektora: Sektor inspekcije zaštite okoliša i Sektor inspekcije zaštite prirode i Sektor inspekcijskih poslova i unaprijeđenja rada

više>>