Stručni ispit za nadzornika – obavijest o drugom ispitnom roku u 2012.

Obavještavamo vas da će se polaganje stručnog ispita za nadzornika u drugom ispitnom roku u 2012. godini organizirati:  30. listopada 2012. godine  u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, na adresi Savska cesta 41/23, Zagreb.

Prijave za polaganje stručnog ispita treba poslati na obrascu (Prilog 2, Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika) najkasnije 30 dana prije navedenog roka na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb.

Pristupnik koji ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita bit će obaviješten o točnom rasporedu polaganja ispita najkasnije 15 dana prije dana određenog za polaganje ispita. Pristupnik može odustati od ispita najkasnije 8 dana prije dana polaganja ispita, o čemu je dužan obavijestiti Ispitno povjerenstvo.