Obavještavamo vas da ćemo edukaciju/seminar u svrhu pripreme za polaganje stručnog ispita za nadzornika organizirati u Zagrebu, 17. listopada 2012. godine u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, na adresi: Savska cesta 41/20 (Uprava za zaštitu prirode, zgrada Zagrepčanke), velika dvorana. Predavanja će početi u 9,00 sati, a završiti u 14,00 sati (pauza 12,00-12,30 sati). Predavanjima će biti obuhvaćene sve teme navedene u Prilogu 1. Pravilnika o polaganju stručnog ispita za nadzornika (NN 6/11). Molimo sve pristupnike koji će polagati stručni ispit za nadzornika u drugom ispitnom roku zakazanom za 30. listopada 2012. godine, da se odazovu pozivu na pripremu.