Proglašen Regionalni park „Moslavačka gora“ - drugi regionalni park u RH

07.06.2011.

Izletište Pleterac (© Državni zavod za zaštitu prirode)

Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 68/11) proglašen je Regionalni park „Moslavačka gora“, kao drugi regionalni park u Republici Hrvatskoj (prvi je Regionalni park „Mura–Drava“).

Regionalni park „Moslavačka gora“ proglašen je temeljem članka 21. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 70/05, 139/08 i 57/11), na prijedlog Ministarstva kulture, a na osnovu Stručne podloge za njegovo proglašenje koju je izradio Državni zavod za zaštitu prirode.

Moslavačka gora (© Državni zavod za zaštitu prirode)

  Regionalni park „Moslavačka gora“ obuhvaća prirodno i dijelom kultivirano područje Moslavačke gore jugozapadnog dijela Bjelovarsko-bilogorske (6911,38 ha ili 45,74 %) i sjeveroistočnog dijela Sisačko-moslavačke županije (8199,94 ha ili 54,26 %), ukupne površine 15111,32 ha. 

Moslavačka gora je prepoznatljiva krajobrazna cjelina šireg područja Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije velike krajobrazne, geološke i biološke raznolikosti te bogate kulturno-povijesne i tradicijske baštine s vizijom uključenja u Asocijaciju europskih geoparkova (EGN) i Svjetsku UNESCO-vu mrežu geoprakova kao II. hrvatski geopark (prvi je Park prirode Papuk“). 

Geolokalitet Garjevica (© Državni zavod za zaštitu prirode)

Regionalnim parkom upravljati će Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Bjelovarsko-bilogorske županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije, svaka na području svoje županije temeljem zaključenog međusobnog sporazuma. 

U Regionalnom parku dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i radnje u skladu s posebnim propisima, a kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloga. 

Zaštita u kategoriji „regionalni park“ omogućit će očuvanje navedenih vrijednosti Moslavačke gore i neće ugroziti provođenje postojećih, kao ni budućih gospodarskih i drugih dopuštenih djelatnosti na navedenom području. 

Moslavačka gora (© Državni zavod za zaštitu prirode)

Javne ustanove koje će upravljati predmetnim područjem poticati će tradicionalno poljodjelstvo kao i tradicijske obrte, arhitekturu i običaje te obnovu i očuvanje kulturno-povijesne baštine, a Regionalni park promicati će kao turističku destinaciju (eko-edukativno-znanstvenog) kontinentalnog turizma. 

Predmetna zaštita imati će pozitivne posljedice na lokalno stanovništvo i županije, jer će otvoriti novu perspektivu održivog razvoja te različite vidove rekreacije i turizma. 

Uz ekonomski razvoj, zaštita predmetnog područja u kategoriji Regionalnog parka trebala bi doprinijeti općenito boljem stanju prirode i okoliša Moslavačke gore te poboljšati kakvoću života i zdravlja njezinih stanovnika.