Projekt Natura 2000 management and monitoring - NATURA MANMON

17.10.2011.

sastanak sa županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

17. listopada 2011. započeo je projekt Natura MANMON (Natura management and monitoring), kao jedan od ugovora (ugovor tehničke pomoći – TA) potpisan između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata EU (SAFU) i Konzorcija: Ramboll iz Danske i Naturebureau Ltd. iz Velike Britanije. Projekt u okviru ovoga ugovora provoditi će se tijekom 18 mjeseci u Republici Hrvatskoj.

Ugovoreni projekt NATURA MANMON dio je Projekta „Jačanje kapaciteta županijskih javnih ustanova u svrhu izrade planova upravljanja (PU) i jačanje inspekcije zaštite prirode za predložena područja Natura 2000“ financiran iz programa Europske unije IPA 2009.  a čine ga 3 Ugovora:

  1. Ugovor: Natura MANMON (Tehnička pomoć – TA)
  2. Ugovor: Razvoj nacionalnog informacijskog sustava za nadzor u zaštiti prirode (Twinnig light – TWL)
  3. Ugovor: Nabava i instaliranje opreme za sustav nadzora u zaštiti prirode (Nabava opreme – SUP)

Nositelj projekta Natura MANMON je Ministarstvo kulture, projektni partneri i direktni korisnici su Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županija, županijska upravna tijela, dionici područja poput šumarstva, lovstva, poljoprivrede i znanstvena zajednica koja sudjeluje u državnom monitoring okviru.

Vrijednost projekta Natura MANMON je u iznosu: 1.174.950,00 Eura.

Krajnji cilj projekta je očuvanje biološke raznolikosti u Republici Hrvatskoj, doprinos održivom upravljanju i monitoringu Natura 2000 područja, kroz jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta u zaštiti prirode na državnoj i regionalnoj/lokalnoj razini.

Očekivani rezultati projekta su: priprema planova upravljanja za odabranih 6 Natura 2000 područja (aluvijalne šume u Vukovarsko srijemskoj županiji – HR5000006 Spačvanski bazen, lokalitet Pregon u Istarskoj županiji – HR2001015 Pregon, kompleks mediteranskih polja i planinskih područja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji – HR2000946 Snježnica i Konavosko polje, Odransko polje u Sisačko-moslavačkoj županiji – HR2000415 Odransko polje, lokalitet Bulji u Zadarskoj županiji HR2001255 Bulji, međugranična rijeka u Krapinsko-zagorskoj županiji – HR2001070 Sutla); odabrane Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županija, upravna tijela u županijama i ostali relevantni sudionici istrenirani za pripremu planova upravljanja Natura 2000 područja, priprema monitoring programa na državnoj razini za projektom odabrane vrste i stanišne tipove Natura 2000 područja, identificirane organizacije ili pojedinci izučeni za potrebe praktične implementacije i pripreme monitoring programa i informirana šira javnost i podignuta svijest o Natura 2000 ekološkoj mreži EU.