Dopuštenje za sakupljanje kopnenih puževa

Ministarstvo izdaje dopuštenje za sakupljanje i/ili otkup i izvoz divljih vrsta puževa. Dopuštenje se temeljem zaprimljenog zahtjeva stranke izdaje rješenjem.

Dopuštenje za sakupljanje i/ili otkup i izvoz divljih vrsta puževa vrijedi od 01. travnja do 15. svibnja. Zahtjev za sakupljanje i/ili otkup i izvoz divljih vrsta puževa treba sadržavati:

  • zamolbu s točnom adresom, potpisom i pečatom tvrtke (zadruge/obrta/OPG-a/seljačkog domaćinstva), kontakt telefon/mobitel,
  • podatke o podnositelju zahtjeva (potrebno je priložiti presliku dokaza o registriranoj djelatnosti za sakupljanje i/ili otkup i izvoz divljih vrsta puževa, odnosno podatke o upisu u javni upisnik zadruge, pravne osobe, obrtnika, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i/ili seljačkih domaćinstava),
  • znanstvene (latinske) i hrvatske nazive divljih vrsta puževa,
  • količinu divljih vrsta puževa koja se želi sakupiti i/ili otkupiti i izvesti,
  • popis sakupljača puževa s njihovim OIB-ima,
  • područje sakupljanja puževa.

Zahtjevu se prilaže i upravna pristojba u vrijednosti 70,00 kn državnih biljega.