Dopuštenje za sakupljanje samoniklih gljiva

Ministarstvo izdaje dopuštenje za sakupljanje i/ili otkup i izvoz divljih vrsta gljiva. Dopuštenje se temeljem zaprimljenog zahtjeva stranke izdaje rješenjem. 

Zahtjev za sakupljanje i/ili otkup i izvoz divljih vrsta podzemnih i nadzemnih gljiva, koji se podnosi do 01. travnja tekuće godine, treba sadržavati:

  • zamolbu s točnom adresom, potpisom i pečatom tvrtke (zadruge/obrta/OPG-a/seljačkog domaćinstva), kontakt telefon/mobitel,
  • podatke o podnositelju zahtjeva (potrebno je priložiti presliku dokaza o registriranoj djelatnosti za sakupljanje i/ili otkup i izvoz samoniklih gljiva, odnosno podatke o upisu u javni Upisnik zadruge, pravne osobe, obrtnika, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i/ili seljačkih domaćinstava),
  • dokaz o osposobljenosti za sakupljanje zaštićenih divljih vrsta gljiva, evidencijske brojeve iskaznica o položenim ispitima na Pučkom otvorenom učilištu, Vukovarska 68, Zagreb i OIB-e,
  • znanstvene (latinske) i hrvatske nazive divljih vrsta gljiva,
  • količinu divljih vrsta gljiva koja se želi sakupiti i/ili otkupiti i izvesti,
  • područje sakupljanja divljih vrsta gljiva.

Zahtjevu se prilaže i upravna pristojba u vrijednosti 70,00 kn državnih biljega.