Prekogranični promet i trgovina divljim vrstama

Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/2013) uređuje postupanje u prekograničnom prometu i trgovini primjercima životinja i biljaka te njihovim dijelovima i derivatima u svrhu provedbe paketa uredbi Europske unije kojima se regulira prekogranični promet i trgovina divljim vrstama (tzv. EU Wildlife Trade uredbe Europske unije).

Upravno postupanje temeljeno na odredbama EU Wildlife Trade uredbi u svim državama članicama Europske unije, a time i u Republici Hrvatskoj, odnosi se na:

  • primjerke životinjskih i biljnih vrsta navedenih u Prilozima A, B, C i D Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima čija se trgovina mora nadzirati i regulirati od strane nadležnih tijela svake države članice i
  • životinjske i biljne vrste navedene u Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 578/2013 od 17. lipnja 2013. kojom se zabranjuje unošenje primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Europsku uniju (a time i u Republiku Hrvatsku).

Obrasce za podnošenje zahtjeva iz ovoga područja možete pronaći ovdje.