Temeljni zakonski propisi na području zaštite prirode Republike Hrvatske su

  • Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013)
  • Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08)