• Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13)
  • Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/2014)
  • Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (NN 15/2014)