Strogi rezervati

 • Zakon o proglašenju Bijelih i Samarskih stijena strogim rezervatom (NN 5/85, 10/85)
 • Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom (NN 4/69, 45/69)

Nacionalni parkovi

 • Zakon o proglašenju "Nacionalnog parka Brijuni" (NN 46/83, 57/89, 5/9045/99)
 • Zakon o Nacionalnom parku "Kornati" (NN 31/80, 14/88, 13/97)
 • Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" (NN 5/85, 9/88 i 13/97)
 • Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom (NN 84/49, 15/97)
 • Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom (NN 43/53, 13/97)
 • Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom (NN 29/49, 13/97)
 • Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljet nacionalnim parkom (NN 49/60, 13/97)
 • Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit' (NN 58/99)

Parkovi prirode

 • Zakon o proglašenju Parka prirode Lonjsko polje (NN 11/90)
 • Zakon o proglašenju Biokova parkom prirode (NN 24/81)
 • Zakon o proglašenju Parka prirode Telašćica (NN 14/88)
 • Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode (NN 24/81)
 • Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode (NN 24/81, NN 25/09)
 • Zakon o proglašenju Parka prirode Učka (NN 45/99)
 • Zakon o proglašenju Parka prirode Papuk (NN 45/99)
 • Zakon o Parku prirode Kopački rit (NN 45/99)
 • Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" (NN 77/99)
 • Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode (NN 58/99)
 • Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" (NN 111/06)

Ostala zaštićena područja

 • Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu prirodnim rezervatom (NN 34/65)
 • Zakon o proglašenju poplavnog područja Kopački rit upravnim prirodnim rezervatom (NN 45/67)
 • Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava (NN 22/11)
 • Uredba o proglašenju Regionalnog parka "Moslavačka gora" (NN 68/11)
 • Uredba o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Sjeverozapadni dio Vranskog jezera"  (NN 68/11)
 • Odluka o proglašenju područja oko Crne Mlake specijalnim ornitološkim rezervatom (NN 28/80)
 • Odluka o zaštiti područja "Podpanj" kao posebnog ornitološkog rezervata (NN 5/98, NN 75/98, NN 78/98)

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima

 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit" (NN 96/99)
 • Uredba o Javnom poduzeću "Brijuni" (NN 47/91, 3/92)
 • Odluka o osnivanju Javnog poduzeća Uprava nacionalnog parka "Kornati" (NN 14/92)
 • Odluka o osnivanju Javnog poduzeća Uprava nacionalnog parka "Krka" (NN 14/92)
 • Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nacionalnog parka "Mljet" (NN 14/92)
 • Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nacionalnog parka "Paklenica" (NN 14/92)
 • Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nacionalnog parka "Plitvička jezera" (NN 14/92)
 • Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nacionalnog parka "Risnjak" (NN 14/92)
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lonjsko polje" (NN 36/96)
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Biokovo" (NN 44/98)
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Velebit" (NN 44/98)
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Medvednica" (NN 118/98)
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Kopački rit" (NN 96/97)
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Vransko jezero" (NN 96/99)
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Žumberak" (NN 96/99)
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Papuk" (NN 96/99)
 • Rješenje o osnivanju Radne organizacije Park prirode Telaščica
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Učka" (NN 96/99)
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode "Lastovsko otočje" (NN 130/06)

Prostorni plan posebnih obilježja

 • Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode "Lonjsko polje" (NN 37/10)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Brijuni" (NN 45/01)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Kornati" (NN 118/03)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Krka" (NN 01/90)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Mljet" (NN 23/01)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Paklenica" (NN 23/01)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Risnjak" (NN 23/01)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode "Kopački rit" (NN 24/06)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode "Učka" (NN 24/06)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (NN 35/12)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Vransko jezero (NN 58/12)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode Telašćica (NN 22/14)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera (NN 49/14)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica (NN 89/14)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje (NN 125/14)