Zaštita prirode - opći akti

  • Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode (NN 126/200290/2014)
  • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora/ice zaštite prirode (NN 90/2014)
  • Pravilnik službenoj iskaznici i znački čuvara prirode (NN 64/2014)
  • Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika (NN 6/2011)
  • Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj (NN 108/2014)
  • Pravilnik o izgledu odore glavnog nadzornika i nadzornika (NN 11/2007)