Sigovine u smislu Zakona o zaštiti prirode su prirodne vrijednosti/prirodnine, odnosno nakupine minerala u podzemnim prostorima različitih oblika (stalaktiti, stalagmiti, stalagnati, helektiti i dr.).

Sigovine kao i speleološki objekti su u vlasništvo Republike Hrvatske. 

Zabranjeno je oštećivati, uništavati i odnositi sigovine iz speleoloških objekata bez valjanog razloga.

Dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode potrebno je ishoditi za:

  • uzimanje uzoraka sigovina radi znanstvenog istraživanja, obrazovanja ili izlaganja,
  • za izvoz/iznos sigovina iz Republike Hrvatske radi znanstvenog istraživanja, obrazovanja ili izlaganja.

Zaštićene sigovine

Sigovine koji su značajne radi svoje rijetkosti, izuzetne veličine ili izgleda ili izvanrednog i univerzalnog obrazovnog i znanstvenog značenja ministar nadležnog ministarstva može na temelju Zakona o zaštiti prirode, utvrditi i proglasiti zaštićenom prirodnom vrijednosti.

Pronalazak sigovina

Pronalazak sigovina koja bi mogle predstavljati zaštićenu prirodnu vrijednost u smislu Zakona o zaštiti prirode, treba prijaviti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, u roku 8 dana od pronalaska, te poduzeti nužne mjere zaštite od uništenja, oštećivanja ili krađe.