Akcijski planovi i planovi upravljanja

Temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) ministar donosi planove upravljanja i akcijske planove u svrhu očuvanja strogo zaštićenih vrsta. Ovim dokumentima utvrđuje se postojeće stanje očuvanosti neke vrste u prirodi te se propisuju aktivnosti u svrhu očuvanja i/ili unaprjeđenja tog stanja tijekom određenog perioda, kao i rokovi te provoditelji tih aktivnosti. U Republici Hrvatskoj na snazi su sljedeći planovi upravljanja za strogo zaštićene vrste:

  • Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. do 2015. godine
  • Plan upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. do 2015. godine.