Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. do 2015. godine

Plan je usvojen 15. srpnja 2010. godine Odlukom o donošenju Plana upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. – 2015. godina. Plan je rezultat dvogodišnjeg procesa revizije u kojem su sudjelovali predstavnici svih interesnih skupina (predstavnici nadležnih ministarstava, članovi Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri, znanstvenici, lovci, šumari, nevladine udruge i dr.) putem zajedničkih radionica. Na osnovi rezultata radionica, prikupljenih podataka i provedene analize podataka manja skupina autora, čiji rad je koordinirao Državni zavod za zaštitu prirode, izradila je prijedlog Plana upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010.-2015. Prilikom analize postojećeg stanja korišteni su podaci zaključno s 2008. godinom zbog zahtjevnog i dugotrajnog procesa obrade, osim u poglavlja zakonodavnog i institucionalnog okvira u koja uvršteni i podaci iz 2009. godine.

Usvojeni Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj sastoji se od pet dijelova koji čine jedinstvenu cjelinu: Vizija, Osnova za izradu Plana, Ocjena provedbe Plana upravljanja vukom, Operativni Plan upravljanja vukom s detaljnim akcijskim planom te Nadzor provedbe i revizija Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj.