Dopuštenja za strogo zaštićene i zaštićene vrste

Ministarstvo temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode izdaje dopuštenja za radnje koje su vezane za strogo zaštićene i zaštićene svojte i to:

  • za znanstvena istraživanja i obrazovanje,
  • za uzgoj i držanje,
  • za prekogranični promet i trgovinu,
  • za nužne radnje u svrhu zaštite javnog zdravlja i sigurnosti, zračne sigurnosti ili drugog prevladavajućeg interesa,
  • za ponovno naseljavanje i ponovno unošenje,
  • za razumno korištenje u malim količinama pod uvjetima strogog nadzora radi održavanja povoljnog stanja vrste.

Također Ministarstvo izdaje dopuštenja i za komercijalno korištenje zaštićenih svojti (sakupljanje iz prirode, uzgoj i trgovinu).

Više o postupku podnošenja zahtjeva i ishođenja dopuštenja za navedene radnje možete pronaći u poglavlju Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti