Ocjena prihvatljivosti

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu je postupak kojim se procjenjuje postoji li vjerojatnost da provedba plana, programa ili zahvata u područje ekološke mreže, samog ili s drugim planovima, programima ili zahvatima, može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže s obzirom na njenu strukturu i funkcionalnost.

Postupak čine tri faze: 

  •  prethodna ocjena prihvatljivosti
  •  glavna ocjena prihvatljivosti s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti
  •  utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta.

Ocjena prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu – Informacije za javnost

Temeljem Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09), Ministarstvo službeno obavještava javnost o svim dijelovima postupka Ocjene prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu za planove, programe i zahvate, za koje se postupci provode u nadležnosti ovoga Ministarstva. 

Akte donesene u postupcima Ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu možete pronaći ovdje.