Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj 140/2009).

Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).

Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Autocesta A5: granica R. Mađarske (GP Branjin Vrh) - Beli Manastir – Osijek – Đakovo - granica BiH (GP Svilaj)“, dionica Beli Manastir – Osijek i dionica granica R. Mađarske – Beli Manastir

22. siječnja 2014. - Obavijest o Javnom uvidu u Studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže za zahvat izgradnje „Autocesta A5: granica R. Mađarske (GP Branjin Vrh) - Beli Manastir – Osijek – Đakovo - granica BiH (GP Svilaj), dionica Beli Manastir –Osijek“ i „Autocesta A5: granica R. Mađarske (GP Branjin Vrh) - Beli Manastir - Osijek-Đakovo - granica BiH (GP Svilaj), dionica: granica R. Mađarske - Beli Manastir“ u postupku glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (od 27. siječnja do 25. veljače 2014. godine).

više>>

Brza cesta: granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – Granica BiH, dionica: Okučani – granica BiH

03. lipnja 2013. - Obavijest o Javnom uvidu u Studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže za zahvat izgradnje „Brze ceste: granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – Granica BiH, dionica: Okučani – granica BiH“ u postupku glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (od 3. lipnja do 3. srpnja 2013. godine).

više>>

Sustav obrane od poplava srednjeg Posavlja – dio čvora Brodarci – čvor Brodarci – 1. FAZA – MHE Brodarci

24. travnja 2013. – Obavijest o javnom uvidu u Studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže za zahvat „Sustav obrane od poplava srednjeg Posavlja – dio čvora Brodarci – čvor Brodarci – 1. FAZA – MHE Brodarci“ u postupku glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (od 29. travnja do 29. svibnja 2013. godine)

više>>