Nadzornici na Velebitu 2009

Neposredni nadzor u zaštićenim područjima obavljaju nadzornici u javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima, odnosno zaštićenim prirodnim vrijednostima. Do početka 2010. godine svi nacionalni parkovi i parkovi prirode, te županije, odnosno gradovi i općine na koje je delegirano osnivačko pravo, osnovale su javne ustanove, pa sada imamo ukupno 46 javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (19 javnih ustanova na državnom nivou nacionalnog parka i parka prirode, te 20 županijskih i 6 gradskih-općinskih i 1 javna ustanova osnovana odlukom HAZU-a). U evidenciji Ministarstva kulture vode se 186 nadzornika koji su do sada položili stručni ispit za nadzornika.

Zaštićena područja nacionalnih parkova, parkova prirode, strogih rezervata, posebnih rezervata i ostalih kategorija, predstavljaju posebne prirodne vrijednosti koje zbog svoje očuvanosti, jedinstvenosti i reprezentativnosti imaju posebnu važnost za Republiku Hrvatsku te im je stoga zakonom osigurana osobita zaštita. Zaštita se provodi i organizira na državnoj i na lokalnoj razini kroz djelatnost javnih ustanova čija je zadaća provoditi zaštitu, održavanje i promicanje zaštićenih područja koja su u njihovoj nadležnosti. Zakonom o zaštiti prirode definirane su obveze i ovlasti javnih ustanova, dok se pravilnikom o unutarnjem redu svake javne ustanove pobliže uređuju pitanja, propisuju mjere zaštite očuvanja, unaprjeđenja i korištenja pojedinih prirodnih dobara ili prirodnine. Pored poslova upravljanja, odnosno vođenja javne ustanove (upravno vijeće i ravnatelj), te stručnih poslova (stručni voditelj i stručna služba), u organizacijskoj strukturi svake javne ustanove posebno važno mjesto zauzima nadzorna služba čija su prava i obveze propisane zakonom.

Organizacija nadzorne službr

2. Nadzor i nadzornici

Osnovna svrha nadzora jest da se osigura pridržavanje odredbi zakona, uredbi, pravilnika, dozvola, standarda, uvjeta i mjera. To podrazumijeva poduzimanje određenih radnje (ponovni nadzor, propisani zakonski koraci) da bi se ispravila protuzakonita radnja. Dakle, svrha nadzora je doslovno rečeno „poništiti” štetnu radnju, vratiti u prvobitno stanje, narediti da se popravi šteta. Provoditi nadzor također znači i „djelovati preventivno”, ali i „djelovati represivno”. Djelovati represivno znači kazniti prekršitelja da bi se na taj način obeštetila država koja je vlasnik prirodne vrijednosti i da bi se počinitelj odvratio od ponovnog počinjenja štetne radnje. Nadzor zaštite prirode u RH provodi se kroz tri službe. Na prvoj razini nadzor obavljaju inspektori ( državna razina), na drugoj razini su nadzornici (nadležni za područje kojim upravlja Javna ustanova u kojoj je nadzornik uposlen) i čuvari prirode ( nadziru područje kojim upravlja Javna ustanova u kojoj su uposleni i ako imaju ovlaštenje Upravnog vijeće te položen stručni ispit za nadzornika).

3. Ovlasti nadzornika

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08 i 57/11) neposredni nadzor u zaštićenim područjima obavljaju glavni nadzornik i nadzornik čije su ovlasti određene člankom 175. istog zakona. Prema odredbama navedenog članka nadzornik ima pravo i obvezu: zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu radi utvrđivanja identiteta te osobe i pregledati prtljagu, prijevozno sredstvo ili plovilo, te privremeno ograničiti kretanje na određenom području. Nadzornik ima ovlast naplatiti globu, štetu ili učinjene troškove od prekršitelja uz izdavanje potvrde, te privremeno oduzeti protupravno prisvojeni dio živog ili neživog svijeta koji pripada zaštićenom području, kao i sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje. Nadzornik ima ovlast zatražiti uspostavu prijašnjeg stanja, odnosno narediti mjere za sprječavanje i uklanjanje štetnih posljedica, te izreći upravnu mjeru i podnijeti optužni prijedlog ili kaznenu prijavu.

 Kamenjak

XV Godišnji seminar čuvara prirode Republike Hrvatske na Kamenjaku

Godišnji seminari čuvara prirode Republike Hrvatske već tradicionalno održavaju se kroz zadnjih petnaest godina u kontinuitetu. Cilj okupljanja ove službe čiji djelatnici obavljaju nadzor u zaštićenim područjima prirode je unaprjeđenje rada, razmjena znanja i iskustva te stvaranje osjećaja pripadnosti ovoj službi. Godišnji seminari održavaju se svaki put u drugom zaštićenom području, odnosno u javnoj ustanovi koja je domaćin skupu. Tako čuvari prirode imaju priliku upoznati druga zaštićena područja, njihove prirodne vrijednosti u različitim dijelovima Hrvatske.

Ovogodišnji petnaesti seminar službe čuvara prirode održan je 7. i 8. svibnja 2015. godine u Premanturi, a domaćin skupa bila je javna ustanova „Kamenjak“ općine Medulin.

više>>

Obavijest o ispitu u 2013. godini

Sukladno članku 3. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika („Narodne novine“, broj 6/11), obavještavamo vas da se polaganje stručnog ispita za nadzornika u 2013. godini organizira u dva ispitna roka:

  • Prvi ispitni rok: 6. i 7. svibnja. 2013. godine u Zagrebu u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode
  • Drugi ispitni rok: krajem listopada 2013. godine, također u Zagrebu u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.
više>>

Obavijest o stručnom ispitu za čuvara prirode u 2014. godini

Sukladno članku 3. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika („Narodne novine“, broj 6/11), obavještavamo vas da se polaganje stručnog ispita za čuvara prirode u 2014. godini organizira u dva ispitna roka:

  • Prvi ispitni rok: 15. i 16. travnja. 2014. godine u Zagrebu u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode
  • Drugi ispitni rok: sredinom listopada 2014. godine, također u Zagrebu u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.
više>>

OBAVIJEST - Stručni ispit za čuvare prirode

Sukladno članku 3. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika („Narodne novine“, broj 6/11), a vezano na dopis klasa: 612-07/14-86/10; urbroj: 517-08-2-14-01 od 29. siječnja 2014.godine, obavještavamo vas da ćemo stručni ispit za čuvara prirode organizirati:

•           17. listopada 2014. godine, u Zagrebu u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, na adresi Savska cesta 41, na 23 katu, u službenim prostorijama Uprave za inspekcijske poslove.

Prijave za polaganje stručnog ispita treba poslati na obrascu (Prilog 2) najkasnije 30 dana prije navedenog roka (najkasnije do 19. rujna) na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb. Obrazac prijave, kao i obavijest o terminu seminara za pripremu polaganja stručnog ispita bit će dostupni na web stranicama ministarstva.

više>>

Obavijest o ispitu za čuvara prirode u 2015. godini

  Obaviještavamo vas sukladno članku 3. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika („Narodne novine“, broj 6/11), da se polaganje stručnog ispita za čuvara prirode u 2015. godini organizira u dva ispitna roka:

  • Prvi ispitni rok: 1. i 2. travnja. 2015. godine u Zagrebu u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode
  • Drugi ispitni rok: sredinom listopada 2015. godine, također u Zagrebu u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

Prijave za polaganje stručnog ispita treba poslati na obrascu (Prilog 2, Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika) najkasnije 30 dana prije navedenog roka na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Radnička cesta 80, Zagreb. Pristupnik koji ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita bit će obaviješten o točnom rasporedu, danu i mjestu polaganja ispita najkasnije 15 dana prije dana određenog za polaganje ispita. Pristupnik može odustati od ispita najkasnije 8 dana prije dana polaganja ispita, o čemu je dužan obavijestiti Ispitno povjerenstvo.

više>>

Obavijest o seminaru za polaganje ispita

Obavještavamo vas da ćemo edukaciju/seminar u svrhu pripreme za polaganje stručnog ispita za nadzornika organizirati u Zagrebu, 17. listopada 2012. godine u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, na adresi: Savska cesta 41/20 (Uprava za zaštitu prirode, zgrada Zagrepčanke), velika dvorana. Predavanja će početi u 9,00 sati, a završiti u 14,00 sati (pauza 12,00-12,30 sati). Predavanjima će biti obuhvaćene sve teme navedene u Prilogu 1. Pravilnika o polaganju stručnog ispita za nadzornika (NN 6/11). Molimo sve pristupnike koji će polagati stručni ispit za nadzornika u drugom ispitnom roku zakazanom za 30. listopada 2012. godine, da se odazovu pozivu na pripremu.

više>>

Godišnji seminar nadzornika u 2013. godini

Obavještavamo vas da u suradnji s Javnom ustanovom Nacionalni park Krka organiziramo XIII. Godišnji seminar nadzorne službe zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Seminar će biti održan 21. i 22. svibnja 2013. godine u hotelu „Medena“, Seget Donji, nedaleko Trogira, a terenski dio bit će organiziran u nacionalnom parku Krka. Pozivamo predstavnike nadzornih službi i druge zainteresirane da se prijave i svojim izlaganjem aktivno uključe u rad Seminara.

više>>

Stručni ispit za nadzornika – obavijest o drugom ispitnom roku u 2012.

Obavještavamo vas da će se polaganje stručnog ispita za nadzornika u drugom ispitnom roku u 2012. godini organizirati:  30. listopada 2012. godine  u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, na adresi Savska cesta 41/23, Zagreb.

više>>

ISPIT za nadzornika (čuvara prirode)

Sukladno članku 3. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika (Narodne novine, broj 6/2011), a u svezi sa odredbom članka 247. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) obavještavamo vas da će se stručni ispit za nadzornika, odnosno čuvara prirode, u drugom roku ove godine održati 25. studenog 2013. godine u Zagrebu u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode

više>>

Obavijest o stručnom ispitu za nadzornike

Sukladno članku 3. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika („Narodne novine“, broj 6/11), obavještavamo vas da se polaganje stručnog ispita za nadzornika u 2012. godini organizira u dva ispitna roka:

Prvi ispitni rok:

-     25. i 26. travnja. 2012. godine u Zagrebu, u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode

 Drugi ispitni rok:

- krajem listopada 2012. u Zagrebu, u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

više>>