Održan biogeografski seminar za Hrvatsku

01.10.2014.

Uz potporu Projekta integracije u EU Natrua 2000 (NIP), 29. i 30. rujna 2014. u Zagrebu je održan biogeografski seminar za Hrvatsku, s ciljem procjene dostatnosti predložene nacionalne Ekološke mreže za uvrštavanje u europsku Natura 2000 mrežu.

Na seminaru su sudjelovali predstavnici Europske komisije, Europskog tematskog centra za biološku raznolikost (European Topic Centre on Biological Diversity), Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Dražvnog zavoda za zaštitu prirode, Ministarstva poljoprivrede, nezavisni stručnjaci te predstavnici organizacija civilnog društva.

Seminar su obilježili intenzivni pregovori o dostatnosti predloženih Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove - POVS (pSCI), odnosno područja za očuvanje 121 stanišna tipa i 253 vrste s EU Direktive o staništima. Biogeografski seminar je pokazao vrlo visoku kvalitetu hrvatskog prijedloga Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove, obzirom da su uočeni tek manji nedostaci koji su ispravljeni uglavnom dodavanjem pojedinih vrsta ili stanišnih tipova na već psotojeća područja.

Sukladno zaključcima biogegorafskog seminara, kao najznačajnije dopune prijedloga Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove treba izdvojiti dodavanje u mrežu Natura 2000 novih područja: rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Zagreba, zbog očuvanja populacija određenih vrsta riba, te rijeke Korane, zbog očuvanja populacija više vrsta riba, školjke obične lisanke te sadrenih barijera.

Predstavnici Europske komisije naglasili su kako je ovo bio jedan od najbolje pripremljenih biogeografskih seminara jedne zemlje članice.