Upisnik zaštićenih područja

Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13), zaštićeni dijelovi prirode su zaštićena područja, zaštićene vrste i zaštićeni minerali i fosili.

Zaštićena područja razvrstana su u devet kategorija:

strogi rezervat (2), nacionalni park (8), posebni rezervat (79), park prirode (11), regionalni park (2), spomenik prirode (85), značajni krajobraz (84), park šuma (28), spomenik parkovne arhitektute (121), a uključuju i područja koja se nalaze pod preventivnom zaštitom.

Prema trenutnim podacima površina zaštićenih područja iznosi 7 179,21 km2 što je 8,195% ukupnog teritorija RH.

Zaštićena područja upisuju se u Upisnik zaštićenih područja.

Upisnik je trenutno u fazi revizije te će se nakon provedene revizije objaviti popis zaštićenih područja kao i detaljnije informacije o istom.