Park prirode Papuk zaštićen je zbog izuzetno vrijednih bioloških, geoloških, krajobraznih i kulturno-povijesnih značajki, a obuhvaća skoro cijelo područje planine Papuk i zapadni dio planine Krndije.

Gotovo 95% površine Parka prekriveno je šumama koje su na nekim lokalitetima zbog svojih prirodoznanstvenih i krajobraznih vrijednosti posebno zaštićene.

Geološki gledano Park je značajan zbog zastupljenosti gotovo svih vrsta stijena od paleozoika do kvartara, kao i zbog velike raznolikosti stijena, minerala, fosila, geoloških struktura i tekstura, krških pojava i objekata. Na sjeverozapadnom dijelu Parka nalazi se lokalitet Rupnica - prvi geološki spomenik prirode u Hrvatskoj - zaštićen zbog pojave stubastog lučenja vulkanskih stijena, te predstavlja geološku jedinstvenost u našoj zemlji. Zbog geoloških značajki područja 2007.g. područje je dobilo status geoparka. Park prirode Papuk zbog svojih obilježja prirodno je stanište mnogim životinjskim vrstama, među kojima se zbog brojnosti i raznolikosti posebno ističu ptice i šišmiši.

www.pp-papuk.hr