Zaštita prirode u Republici Hrvatskoj

Povijest zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

Priroda se mijenjala tijekom duge geološke povijesti, neovisno o čovjeku. Razvoj ljudskog društva, međutim, u vrlo kratkom vremenu počeo je značajno mijenjati lice zemlje. Gradnjom cesta, željezničkih pruga, regulacijom rijeka, širenjem gradova i poljoprivrednog zemljišta, započeo je snažan negativan utjecaj na prirodu. Prve značajne devastacije prirode izazvale su kod ljudi otpor i sve organiziranije djelovanje protiv posljedica takvih radnji.

više>>

Dan zaštite prirode

Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibanj Međunarodnim danom bioraznolikosti kako bi ukazali na bioraznolikost kao globalnu vrijednost od neprocjenjivog značaja za sadašnje i buduće generacije. Također, ovaj nadnevak je i spomen na usvajanje Konvencije o biološkoj raznolikosti, jednog od najvažnijih međunarodnih propisa u području zaštite prirode, čiji je cilj očuvanje bioraznolikosti, održivo korištenje njenih komponenti te pravedna raspodjela dobrobiti koje proizlaze iz korištenja genetskih izvora. Međunarodni dan bioraznolikosti svake se godine posvećuje jednoj ključnoj temi vezanoj uz bioraznolikost kao što je poljoprivreda, klimatske promjene, invazivne strane vrste ili šume.

više>>
Znak zaštite prirode

Znak zaštite prirode

Radi promicanja zaštite prirode i identifikacije službene osobe u postupku nadzora i poduzimanja mjera na zaštiti prirode koristi se znak zaštite prirode.

više>>
Ivo Horvat

"Nagrada Ivo Horvat"

"Nagrada Ivo Horvat" dodjeljuje se na Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Međunarodni dan biološke raznolikosti 22. svibnja, kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo.

više>>