Ivo Horvat

"Nagrada Ivo Horvat" dodjeljuje se na Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Međunarodni dan biološke raznolikosti 22. svibnja, kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo.

Nagrada nosi ime uglednog botaničara i sveučilišnog profesora botanike Ive Horvata. Ustanovilo ju je Ministarstvo kulture 2006., a dodjeljuje se svake godine istaknutim pojedincima ili pravnim osobama za značajne doprinose na području zaštite prirode.

Godišnja nagrada dodjeljuje se za postignuća ostvarena tijekom protekle godine, a nagrada za životno djelo istaknutim pojedincima koji su svojim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

Odluku o dodjeli nagrade donosi Odbor "Nagrade Ivo Horvat“ koji imenuje nadležno ministarstvo iz redova zaslužnih djelatnika s područja zaštite prirode na rok od dvije godine.

Nagrada se sastoji od plakete, na kojoj je ugraviran lik Ive Horvata (rad akademskog kipara Damira Mataušića), diplome i novčanog iznosa.

Postupak za dodjelu Nagrade svake godine pokreće Odbor raspisivanjem pozivnog natječaja te upućivanjem ustanovama, udrugama, institucijama i pojedincima zainteresiranim za davanje prijedloga. U natječaju se objavljuju kriteriji za dodjelu Nagrade, utvrđuje postupak predlaganja i rok za dostavu obrazloženih prijedloga.

Prijedloge za dodjelu Nagrade mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave te druge pravne i fizičke osobe.

Dosadašnji dobitnici "Nagrade Ivo Horvat":

 za godinu
za životno djelo
godišnja nagrada
   2010. Josip Movčan Udruga „Suhozid“
   2009. dr. sc. Paula Durbešić Barbara Žitković
   2008. dr. sc. Ljerka Regula Bevilacqua dr. sc. Ivan Šugar
   2007. Miho Miljanić Marijan Grubešić
   2006. dr. Srećko Božičević Emilio Menđušić
   2005. Ivna Bućan Antonieta Požar Domac