Kako postati članom HGSS-a? (4 koraka)

Kako postati članom HGSS-a?

Hrvatska Gorska Služba Spašavanja (HGSS) je dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija specijalizirana za spašavanje u gorama, na nepristupačnim terenima i u speleološkim objektima u Republici Hrvatskoj. Osnovana je s ciljem pružanja pomoći i spašavanja ljudi u planinama i drugim teško dostupnim područjima. Članovi HGSS-a su dobro obučeni i opremljeni za različite vrste spašavanja, uključujući medicinsku pomoć, potrage za nestalim osobama, spašavanje u stijenama, speleološka spašavanja i slično. HGSS je poznat po visokoj profesionalnosti i posvećenosti svojih članova.

Članovi HGSS-a
Shutterstock

Povijest HGSS-a

Hrvatska Gorska Služba Spašavanja (HGSS) osnovana je 1950. godine kao interna služba pri Hrvatskom planinarskom savezu. S vremenom je HGSS prerasla u službu javnog karaktera i djelovanja od iznimnog nacionalnog interesa, jer u javnim institucijama Hrvatske ne postoji služba sličnog djelovanja. Do 2010. godine, HGSS je sudjelovao u više od 6000 akcija spašavanja.

HGSS je neprofitna udruga, koja obavlja djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku. Okuplja gorske spašavatelje koji pokrivaju cijelo područje zemlje. Njihov rad je definiran Zakonom o sustavu civilne zaštite i Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, donesenim 2006. godine. Osim spašavanja i pružanja prve pomoći na nepristupačnim područjima, HGSS posvećuje veliku pažnju edukaciji i prevenciji, odnosno sprečavanju i izbjegavanju nesreća na teško dostupnim terenima, posebice planinarskih nesreća. HGSS surađuje s raznim tijelima državne uprave, zdravstvenim ustanovama, Oružanim snagama, Hrvatskim planinarskim savezom, te drugim pravnim i fizičkim osobama u području kulture, fizičke kulture, sporta, turizma, zaštite prirode i okoliša, prometa.

Kako postati članom HGSS-a?
Shutterstock

Glavni ciljevi HGSS-a

Glavni ciljevi Hrvatske Gorske Službe Spašavanja (HGSS) su:

 1. Sprječavanje nesreća: HGSS se aktivno bavi edukacijom i prevencijom kako bi se smanjio broj nesreća u planinama i na drugim nepristupačnim područjima.
 2. Spašavanje: Pružanje pomoći i spašavanje ljudi u planinama, na nepristupačnim terenima i u izvanrednim situacijama gdje je potrebno primijeniti posebno stručno znanje i tehničku opremu.
 3. Pružanje prve medicinske pomoći: Osim spašavanja, HGSS pruža i prvu medicinsku pomoć unesrećenima.
 4. Očuvanje ljudskog života, zdravlja i imovine: Kroz svoje djelatnosti, HGSS teži zaštiti i očuvanju ljudskih života, zdravlja i imovine.

HGSS obavlja ove aktivnosti kao neprofitna udruga od nacionalnog interesa, surađujući s tijelima državne uprave, zdravstvenim ustanovama, oružanim snagama, te drugim relevantnim institucijama i organizacijama.

Gorska služba spašavanja
Shutterstock

Kako postati članom HGSS-a?

Da biste postali članom Hrvatske Gorske Službe Spašavanja (HGSS), nije potrebno priložiti životopis, no članstvo u HGSS-u samo je po sebi vrlo dobar plus u životopisu za buduća relevantna radna mjesta. Postupak prijema uključuje nekoliko koraka i kriterija:

 1. Preporuka postojećih članova: Biti predložen od strane dva gorska spašavatelja.
 2. Zdravstvena sposobnost: Priložiti liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti.
 3. Pisana izjava: Napisati pisano izjavu o dragovoljnosti da se postane član HGSS-a.
 4. Većinska odluka: Biti prihvaćen većinskom odlukom o prijemu, koja se donosi putem glasovanja redovnih članova iz relevantne Stanice HGSS-a.

Dodatno, postoji nekoliko osnovnih kriterija za primanje u članstvo:

 • Biti registrirani član nekog od planinarskih, penjačkih, alpinističkih, speleoloških društava ili klubova u Hrvatskom planinarskom savezu (HPS) i istaknuti se aktivnošću, sposobnošću rada u timu, iskustvom, postignutim rezultatima i perspektivnošću.
 • Iskazati se kao moralna i odgovorna osoba, motivirana za pomaganje ljudima kroz članstvo u drugim udrugama, klubovima ili suradničkim statusima.
 • Biti punoljetan, tjelesno i mentalno zdrav te voljan besplatno posvetiti svoje vrijeme spašavanju ljudskih života.

Poznati HGSS-ovci od osnutka do danas

Među najpoznatijim članovima Hrvatske Gorske Službe Spašavanja (HGSS) od njenog osnutka do danas su:

 1. Vinko Prizmić: Dugogodišnji pročelnik službe HGSS-a.
 2. Stipe Božić: Rođen 1951., hrvatski alpinist, putopisac, redatelj dokumentarnih filmova i emisija, te zaposlenik HRT-a.
 3. Edvard Edo Retelj: (1961. – 2013.), hrvatski alpinist koji je tragično poginuo u lavini na planini Kamešnici.
 4. Miroslav Pleško Čo: (1938. – 2016.), gorski spašavatelj i instruktor HGSS-a, nestao u vodama ušća Dunava u Crno more.
 5. Darko Berljak: Himalajac koji je sudjelovao u 32 ekspedicije, tajnik HGSS-a i vođa Hrvatske ženske ekspedicije na Mt. Everest

Hrvatska Gorska Služba Spašavanja (HGSS) dobrovoljna je, stručna i humanitarna organizacija usmjerena na spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planinama i na nepristupačnim područjima. Od svog osnutka 1950. godine, HGSS je razvio visok standard u spašavanju i edukaciji, te surađuje s raznim institucijama i organizacijama. Postati članom HGSS-a zahtijeva preporuku postojećih članova, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, pisani pristanak i prihvaćanje većinskom odlukom članova. Aktivnost i iskustvo u srodnim područjima kao što su planinarstvo i alpinizam smatraju se prednostima pri prijemu u HGSS.