Park prirode Lonjsko polje očarava svojim zavičajnim ruhom

Park prirode Lonjsko polje izuzetno je bogato i cijenjeno prirodno područje koje obuhvaća velik dio nizinske Hrvatske koji je neprocjenjiv po svojoj bioraznolikosti.

Smatra se da je Lonjsko polje jedno od najvećih prirodnih poplavnih područja u Europi, ali gotovo i najvrjednije. Nizinske šume hrasta lužnjaka i jasena ovog parka prirode najsačuvanije su u Europi, a svoje bogatstvo mjere u tisućama hektara nizinskih šuma i močvarnog tla.

Park prirode je okružen rijekama Savom, Unom, Kupom, Lonjom i Strugom, a čine ga Lonjsko, Mokro i Poganovo polje.

Zbog toga je poznato i u Europi, posebice jer ima vrlo očuvano slobodno tradicijsko pašarenje, ali i zato jer je Lonjsko polje prvo u Europi proglašeno parkom roda, što je velika rijetkost. Čitavi park se prostire površinom od više od 50 tisuća hektara, a poplavljuje ga rijeka Sava s pritocima.

Lonjsko polje krasi i njegova autentičnost i odanost zavičaju pa je stoga ovaj park dom mnogih životinjskih vrsta koje su specifične samo za ovaj kraj. Najbolji primjeri za to su hrvatski posavac, slavonsko-srijemsko govedo, turopoljska svinja i još mnogo sličnih životinjskih vrsta.

Ne smijemo zaboraviti niti četverolisnu raznorotku koja je spas od istrebljenja pronašla baš na ovim slavonskim livadama.

Promatrajući prirodu Lonjskog polja, jednostavno nemate izbora nego uvidjeti kako dijelovi te cjeline, biljke, životinje, voda i čovjek funkcioniraju kao neraskidiva cjelina koju ništa ne može razdvojiti. Ovdje se osjeća prirodna ravnoteža i sklad ljudi i prirode.

Prirodna bogatstva Lonjskog polja

S obzirom na to da je Lonjsko polje zaštićeno poplavno područje močvarnog tla ono je i dom stotina ptičjih vrsta, te biljnog svijeta (uključujući hrast i jasen) kojem odgovara vlažno tlo i klima. Svaka od ovih živih vrsta razlog je zašto je Lonjsko polje pravo prirodno bogatstvo iznimne vrijednosti.

Nizinske šume Lonjskog polja

Bogatstvo nizinskih Lonjskih šuma je neizmjerno u svakom pogledu jer se na ovom području nalaze neprocjenjivi hektari šumskog bogatstva koje je oblikovalo stanište i izgled samog parka prirode. Šume su iznimno očuvane, a drvo nadasve kvalitetno, posebno kada je riječ o šumama slavonskog hrasta koje su izvanredno cijenjene u šumarskim industrijama Italije i Francuske.

Znanstvenici su utvrdili da je postotak zastupljenosti poplavnih šuma hrasta i jasena u ovom Parku prirode skoro sedamdeset posto područja.

Posebno ćemo izdvojiti šumu Žuticu, okruženu rijekama, čiji su pašnjaci bogati konjima, a njen zaštitni znak je i dabar koji obitava u njoj.

Dinamični poplavni travnjaci

Sigurno najaktivniji dio prirodnog bogatstva Lonjskog polja su poplavni travnjaci koji pokrivaju tridesetak posto parka prirode. Travnjaci su tijekom godine poplavljeni od mjesec dana pa do tri mjeseca, ovisno o oborinama, a ti su pašnjaci jako bitni za obranu od poplava, te kao hranilište životinja kroz pašarenje i košenje.

Poplavnost ovih livada postalo je slamka spasa za biljnu vrstu imena četverolisna raznorotka koja je gotovo izumrla u Europi baš zbog sve manjeg broja poplavnih staništa. Tijekom poplavljenog perioda ova je biljka livadski pokrivač, a postaje kopnena biljka prilikom spuštanja vode. No, nije samo voda ta koja je prijeko potrebna ovoj biljci – ona naime treba i životinjsku pomoć. I dobila ju je, u obliku svinja koje svojim rovanjem i boravkom u kaljužama nastalim poplavama šire biljku na ostala područja i tako pomažu njen rast. Time je tradicionalno pašarenje pokazalo svoj značaj za održavanje funkcioniranja ekološkog sustava.

Poplavnost omogućuje i stvaranje doma za neke druge vrste: šaran ovdje ima veliko mrijestilište, kosac se gnijezdi u visokom močvarnom šašu, a žličarka poplavne trave koristi kao hranilište.

Ljudi i njihova prilagodba poplavama

Iako je nekim ljudima život uz poplavljena područja nezamisliv, stanovnici koji svoj dom imaju u blizini Lonjskog polja ne mogu zamisliti drugačiji život nego takav, napravljen u ritmu s prirodom.

Ljudi su jednostavno shvatili da je najjednostavniji život na ovakvom području onaj koji je usklađen s prirodom i potencijalnim opasnostima koje ona nosi. Zbog toga su svoje domove izgradili na uzvisinama, na sigurnijim mjestima i udaljenijim od najpoplavljenijih područja.

Redoslijed gradnje je bio takav da su naselja izgrađena prije voćnjaka, livada i pašnjaka nakon kojih dolaze nizinske šume, sve u svrhu osiguravanja domova od poplave i štete, ali i kao dobar način za održavanje prirodne ravnoteže i sprječavanje utjecaja čovjeka na prirodu gradnjom u netaknutoj prirodi. Na taj su način osigurali konstantno sigurno praćenje poplava te povlačenja vode bez mogućnosti stvaranja velike štete.

U taj se sustav obrane uključuju velika poplavna područja poput Odranskog i Lonjskog polja. Ovaj način obrane od poplava nije jedinstven na svijetu, ali je jedan od prvih i jedan od malobrojnih koji prirodnim branama štiti područje od poplave.

Baš kao i Kopački rit, i ovaj je park prirode upisan na listu važnih mjesta Ramsarske konvencije, osobito kao dom i mjesto gniježđenja vise od stotinu vrsta ptica. Zbog toga je i turizam u skladu s prirodnim osobitostima i konvencijom- kako se ne bi narušio prirodni sklad i funkcionalnost ovog posebnog ekosustava.

Kulturno-povijesna baština

Tradicionalno graditeljstvo u skladu s prirodom

Tijekom posjeta Lonjskom polju vrlo je jednostavno uočiti kako je čovjek sebe prilagodio prirodi u tom području, a ne obrnuto, sve kako se ne bi narušio prirodni identitet ovog parka prirode. Prvi znak takvog suživota čovjeka i prirode je tradicijska gradnja hrastovih kuća koje su se lako uklopile u okoliš. U ranije doba drvo se tesalo ili kalalo, no danas je riječ o piljenoj obradi. Bez obzira na način obrade drva gradnja se svakako oslanja na prirodne materijale koji ne narušavaju prirodni sklad.

Izgrađene kuće su rijetko prizemnice; većinom je riječ o katnicama koje su dizane radi sigurnosti jer napokon, ovo je poplavno područje. Naselja se nalaze uz cestu, a same ceste prate tok rijeka.

Aktivni odmor u prirodi

Kako bi vaš posjet Lonjskom polju bio potpun svakako bi se trebalo uključiti u neke od aktivnosti koje ovaj prostor nudi, a to su biciklizam, planinarenje, vožnja rijekom, jahanje, promatranje životinja i drugo.

Biciklizam

Ugodna vožnja biciklom u Lonjskom polju prati četiri rijeke koje ga okružuju, od kojih je najveća Sava. Iskustvo vožnje prekrasnim hrastovim šumama i makadamskim putevima je izvanredno, ali bitno je doći u suhom dijelu godine s obzirom na periode poplava.

Planinarenje

Planinarenje u Lonjskom polju se odvija na četiri planinarske staze koje će vas provesti svim bitnim područjima parka, od šuma, livada i pašnjaka sve do drvenih kuća u naselju.

Vožnja rijekom

U Parku prirode Lonjsko polje možete uživati i u plovidbi rijekom, a posebno zadovoljstvo će vam svakako biti vožnja skelom koja će vas provesti kroz jedan od najljepših dijelova parka, ukrašenih topolama i vrbama, uz ptičji pjev cijelim putem.

Promatranje životinja

S obzirom da je Lonjsko polje dom mnogih ptičjih vrsta, tamo se nalaze i dva ornitološka rezervata, Rakita i Krapje Đol, pa možete uživati u otkrivanju potpuno novog životinjskog svijeta, s više od 250 ptičjih vrsta, od kojih su mnoge na popisu ugroženih ili zaštićenih vrsta.

Poučne staze Lonjskog polja

Lonjsko polje se može pohvaliti s tri poučne staze, a svaka je orijentirana na drugu temu. Na stazi graničara ćete se upoznati s bogatim životinjskim svijetom dok na Teninoj stazi upoznajete bogatstvo Lonjskih šuma. Posljednja staza je Koščeva staza na kojoj ćete vidjeti autohtone pasmine životinja u njihovom prirodnom ambijentu ispaše.

Jahanje

Poseban užitak posjetiteljima parka je jahanje kroz prekrasnu i mirisnu prirodu, a ne bi trebalo propustiti niti vožnju kočijom koja pokazuje svu draž života u prirodi tijekom prolaska Konjičkom stazom.

Kulturna baština Lonjskog polja

Spomen-područje Jasenovac

Veliki kameni cvijet koji raste prema nebu posebno je obilježje mjesta Jasenovac koje je proglašeno spomen – područjem davne 1968. godine, a koje je izgrađeno kao trajna uspomena na žrtve fašističkog pokreta koje su svoj život izgubile u koncentracionom logoru izgrađenom na tom području.

Etnološka zbirka obitelji Sučić, Ravlić i Palaić

Tri vrijedne etnološke zbirke nalaze se u parku prirode, a svaka od njih je posebna i dragocjena. Jedna predstavlja zbirku tradicionalnih predmeta, dok druge dvije zbirke sadrže vrijedne etnografske predmete poput nošnji i rukotvorina.

Svaka od njih je vrlo poučna i vrijedna divljenja stoga ne biste trebali propustiti prigodu da se upoznate sa starim hrvatskim tj. Slavonskim tradicijama.

Selo Krapje

Selo Krapje je proglašeno Selom graditeljske baštine 1995, godine, zaslugom svog izgleda kao niza drvenih kuća, napravljenih u skladu s okolišem. Ono je također i kulturni spomenik A-kategorije.

Selo Čigoč

Ovo je selo najpoznatije selo u Parku prirode Lonjsko polje s obzirom na to da je smješteno na jednom od rukavaca rijeke Save a dom je velikom broju obitelji roda. Zbog velikog broja gnijezda bijelih roda 1994. godine je proglašeno prvim selom roda u Europi, a taj se događaj redovno obilježava događajem zvanim Dan europskog sela roda Čigoč.

U selu Čigoč ima 45 gnijezda sa preko dvije stotine roda, a poseban je doživljaj vidjeti njihov svakodnevni život, način na koji komuniciraju i kako brinu o mladima.

U sklopu sela nalazi se i edukativni centar te nekoliko etno – izložbi.

Kapelica sv. Fabijana i Sebastijana

Ova je kapelica sagrađena 1718. godine i vrijedan je spomenik kulture ovog područja, a njena posebnost leži u tome da je u pitanju jedna od rijetko očuvanih drvenih sakralnih građevina koja je u potpunosti obnovljena i obogaćena vrijednim kipom Majke Božje Lurdske.