Što je ekosustav? 6 stvari koje morate znati

ekosustav

Što je ekosustav?

Ekosustav čine životinje, biljke i bakterije kao i fizički i kemijski okoliš u kojem žive. Živi dijelovi ekosustava nazivaju se biotičkim čimbenicima, dok se čimbenici okoliša s kojima djeluju u interakciji nazivaju abiotičkim čimbenicima. Budući da živa bića reagiraju na okolinu i pod njezinim su utjecajem, važno je proučiti oba čimbenika zajedno kako bi se dobila potpuna slika.

Ekosustav mora sadržavati proizvođače, potrošače, razlagače te mrtvu i anorgansku tvar. Proizvođači su obično biljke, a potrošači životinje.

Budući da govorimo o interakcijama, ekosustavi mogu biti bilo koje veličine. Lokva na tlu može biti ekosustav kao što je to i cijelo jezero, šuma ili pustinja.

Ekosustav ima brojne nazive, pa se često može u značenju ekosustava čuti i: atmosfera, ekosfera, biom, okoliš, flora i fauna, stanište, bioraznolikost, itd.

Tipovi ekosustava

U ekologiji se ekosustavi klasificiraju u različite tipove na temelju regije ili na temelju okoliša poput tla ili vode. Također se može grupirati na temelju količine energije koju ekosustav troši.

Osnovna klasifikacija ekosustava je na:

 • Kopneni ekosustav
 • Vodeni ekosustav

Sve ostale vrste ekosustava spadaju jedan od ova dva i stoga se mogu potkategorizirati u različite vrste.

Kopneni ekosustav

Ovi ekosustavi mogu se pronaći samo na kopnu. Različiti oblici reljefa imat će različite ekosustave na temelju klime, temperature, vrsta organizama koji tu žive, hranidbenog lanca, protoka energije i drugih čimbenika. Ovaj ekosustav ima manji udio vode nego vodeni ekosustav, a također postoji bolja dostupnost Sunčeve svjetlosti kao glavnog izvora energije. Vrste kopnenih ekosustava su:

 • Šumski ekosustav: Ovi ekosustavi gusto su zbijeni okoliši raznolike flore i faune. Ima najveći broj organizama koji žive po kvadratnom kilometru. Važno je očuvati ovaj ekosustav jer se ovdje nalaze mnoge rijetke vrste na planeti. Većina kisika na svijetu dolazi iz šuma.
 • Pustinjski ekosustav: Pustinje se definiraju kao ekosustavi koji primaju manje od 25 cm padalina godišnje, što ukazuje na ekstremnu klimu. Čak i u ovakvim uvjetima, postoje organizmi koji su otporni na visoke temperature i biljke kojima je potrebno vrlo malo vode da prežive, jer su modificirale svoje lišće i stabljiku kako bi sačuvale vodu. Deve, čegrtuše i kaktusi samo su neki od primjera.
ekosustav pustinje
 • Planinski ekosustav: Planine su područja na visokoj nadmorskoj visini s raštrkanom vegetacijom. Također ima ekstremnu klimu, a životinje ovih krajeva razvile su gusto krzno na koži kako bi preživjele hladnu klimu.
 • Ekosustav travnjaka: Uglavnom uključuje grmlje, bilje i nekoliko stabala koja nisu tako gusta kao šume. To u osnovi uključuje životinje koje pasu, kukcojede, biljojede. Temperature u ovim ekosustavima nisu previše ekstremne. Postoje dva glavna oblika: savane i prerije. Savane su tropski travnjaci koji imaju sušne sezone, a na njima obitava mnogo grabežljivaca i životinja koje pasu. Prerije su umjereni travnjaci u kojima nema velikog grmlja i drveća.

Vodeni ekosustav

Vodeni ekosustav sastoji se uglavnom od životinja i organizama koji borave u vodenim tijelima, kao što su jezera, oceani i mora. Vodozemci, ribe i druga morska stvorenja pripadaju ovom ekosustavu. Budući da vode ima u izobilju, organizmi preživljavaju pomoću kisika otopljenog u vodi. Ovaj ekosustav mnogo je veći od kopnenog ekosustava budući da zauzima veći dio planeta. Dvije su vrste vodenih ekosustava:

 • Morski ekosustav: Uključuje sve oceane i mora i čini oko 71% Zemljine površine. Oko 97% vode na planeti spada u ovu kategoriju. Morski psi, kitovi, dupini, tuljani, morževi i mnogi drugi čine ovaj ekosustav.
 • Slatkovodni ekosustav: Uključuje sve rijeke, jezera, ribnjake i druga slatkovodna tijela. To čini 0,8% vode na Zemlji i 0,009% ukupne vode prisutne na Zemlji. Postoje tri tipa ekosustava u kojima se voda brzo kreće, npr. rijeke (lotički sustav). Lentički sustav je onaj u kojem voda ostaje stajaća, npr. bare i jezera, u kojima tlo ostaje zasićeno veći dio vremenskog razdoblja.

Što sačinjava ekosustav?

Ekosustav je zajednica živih bića i njihovog neživog okoliša, a može biti velik poput pustinje ili malen poput lokve. Ekosustav mora sadržavati proizvođače, potrošače, razlagače te mrtvu i anorgansku tvar. Svi ekosustavi zahtijevaju energiju iz vanjskog izvora – to je obično Sunce.

Biljke trebaju Sunčevu svjetlost za fotosintezu i proizvodnju glukoze, čime postaju izvor energije za druge organizme. Živi organizmi u ekosustavu mogu se opisati kao proizvođači, potrošači i razlagači. Proizvođači su zelene biljke koje same stvaraju hranu fotosintezom. Konzumenti su životinje koje dobivaju energiju hraneći se drugim organizmima: biljojedi jedu biljke, mesojedi jedu biljojede ili druge mesojede, a svejedi jedu i biljke i životinje. Razlagači (uključujući bakterije, gljive i neke biljke i životinje) razgrađuju mrtve biljke i životinje u organske materijale koji se vraćaju u tlo.

 • Proizvođači proizvode hranu od anorganskih tvari. (Biljke su proizvođači – proizvode šećer fotosintezom – koriste Sunčevu svjetlost, vodu i ugljikov dioksid za proizvodnju hrane.)
 • Potrošači jedu proizvođače – oni nisu u stanju napraviti vlastitu hranu pa moraju jesti druge biljke i životinje. (Sve životinje su potrošači.)
 • Razlagači razgrađuju mrtvu tvar – to mogu biti bakterije ili životinje koje se hrane mrtvim biljkama i životinjama.
 • Anorganska tvar je ono od čega su napravljena neživa bića. To su stvari poput zraka, vode, stijena, tla i metala. Anorganska tvar je važna u ekosustavu jer je ono što proizvođači koriste, a to je fizički i kemijski, neživi okoliš u kojem živimo.

Funkcija ekosustava

Primarna funkcija svakog ekosustava je razmjena energije iz jednog oblika života u drugi, koja na kraju teče u krug i održava cijeli život planeta. Bez ekosustava koji održavaju ravnotežu, na Zemlji ne bi postojao nijedan oblik života.

ekosustav objasnjenje

Važni ekološki koncepti

Proučavanje ekosustava uključuje razumijevanje protoka energije u ekosustavu, različitih odnosa između dva organizma, poput komenzalizma, parazitizma, uzajamnosti, grabežljivosti i raznih simbiotskih odnosa koji postoje u ekosustavu. Biogeokemijski ciklusi i kompleksi ograničavajućih čimbenika, evolucija ekosustava i znanost o populaciji u ekosustavima različiti su važni ekološki koncepti koji su obuhvaćeni proučavanjem ekosustava.

Ekosustav se može definirati kao glavna funkcionalna jedinica koja postoji u okolišu gdje postoji veza između svih organizama koji žive u okolišu i koja je potrebna za uravnoteženje života na Zemlji. Ekosustavi su velike strukture i imaju stotine životinja i biljaka koje žive u ravnoteži ili to može biti i nešto malo.

U surovim područjima kao što su Sjeverni i Južni pol, ekosustavi su jednostavnije strukture i sačinjava ih vrlo mali broj organizama koji obitavaju u takvim područjima.

Ekosustavi se sačinjaju od živih bića kao što su biljke, životinje, mikrobi i mnoga druga živa bića i neživih komponenti kao što su tlo, zemlja, voda, zrak i drugo.

Kada se bavimo ekologijom, počinjemo s proučavanjem ekosustava koji se bavi odnosima između životinja i procesima prijenosa energije između tih životinja. Također učimo o hranidbenim lancima i hranidbenim mrežama. Ekosustavi mogu biti mali ili veliki, ovisno o biotičkim i abiotičkim komponentama prisutnim u sustavu.

Ekosustavi oštre klime obično su manji jer ima manje vrsta i abiotskih komponenti, dok će ekosustavi tropske klime imati relativno veći broj flore i faune. Sve različite vrste ekosustava spadaju u krovnu kategoriju biosfere.

Zašto je bitno znati za ekosustav?

Interakcije koje se odvijaju sve su povezane i mogu postati vrlo složene. Sve što utječe na jedan aspekt ekosustava, zauzvrat će utjecati na druge. Nažalost, ljudi često čine stvari koje za posljedicu imaju narušavanje ekosustava, a iako se naši postupci mogu činiti malima, mogu imati velike učinke. Na primjer, prekomjerni izlov morskih pasa može imati katastrofalne posljedice za ekosustave grebena. Uklanjanjem grabežljivca najviše razine, hrana koju oni inače jedu napreduje u populaciji, a zatim se prenapuči. To narušava cijeli ekosustav grebena, a ako se ravnoteža ne uspostavi, ekosustav se može urušiti. To znači da je važno da ljudi razmotre posljedice svojih postupaka i daju sve od sebe da promijene svoje ponašanje kada se problemi identificiraju.

Antarktički ekosustav

Antarktika ima i kopneni i morski ekosustav. Kada razmišljamo o Antarktici, zamišljamo zemlju snijega i leda, ali tamo također živi mnogo različitih vrsta biljaka i životinja. Ova su živa bića dobro prilagođena životu na ekstremnoj hladnoći i u odsutnosti ljudi, ali ljudske aktivnosti ipak mogu utjecati na njih, čak i kada nema ljudi koji stalno žive na Antarktici.

ekosustav cinjenice

Posjetitelji Antarktike (znanstvenici i turisti) moraju biti oprezni i učiniti sve što mogu kako bi smanjili svoje ometanje antarktičkog ekosustava. Hladnoća usporava mnoge procese, otpadu je potrebno više vremena da se raspadne, a oštećenjima je potrebno više vremena da se oporave. Iz tog razloga, Antarktički ugovor nalaže da se sav otpad mora ukloniti s Antarktike, a rudarenje za resurse je zabranjeno.

Ali nisu samo lokalni poremećaji ti koji prijete Antarktiku. Ljudski procesi poput izgaranja fosilnih goriva povezani su s efektom staklenika, koji može uzrokovati topljenje polarnog leda i promijeniti klimu. Oba imaju veliki potencijal da nanesu štetu Antarktici. Samo zato što je daleko od očiju, ne treba biti i daleko od srca, a upravo ovakvi jednostavni, a borbeni ekosustavi su oni na koje je vrijeme da sada obratimo pozornost.