Tustica kukcolovka ili ljubičasta tustica

Tustica kukcolovka ili Pinguicula vulgaris je višegodišnja biljka mesožderka koja u Hrvatskoj obitava samo na području Like i Gorskog kotara, a jedna je od mnogih biljaka Republike Hrvatske koja je uvrštena na popis strogo zaštićenih životinjskih vrsta. U narodu je još poznata kao masnica ili ljubičasta tustica.

Mesožderka koja jede čak i komarce

Ova je biljka mesožderka svoje ime, Pinguicula, dobila od dvije latinske riječi: pinguis, što znači debeo i tust te culex što znači komarac. Iako biljka nije debela, riječ pinguis je vezana uz debljinu jer biljka ima jako debelo lišće, a komarac se u nazivu pojavio jer nema puno biljki mesožderki koje jedu komarce (osim drugih insekata).

Tustica kukcolovka je biljka ljubičastog cvijeta s glatkim i sukulentnim listovima. Upravo su ti listovi zaslužni za ulov jer oni na svojoj gornjoj površini imaju žlijezde, a te žlijezde luče ljepljivi sekret koji privlači plijen. Kada kukac sleti na list on počne ispuštati još više tog sekreta koji sprječava kukca u bijegu. Kukac je zarobljen i biljka pomoću tih jakih sokova započinje njegovu razgradnju. Ova vrsta klopke se zove aktivna klopka jer biljka počinje puštati sekret namjerno, kako bi uhvatila kukca.

Mnogi ne znaju da postoje razlozi nastanka biljki mesožderki, a najčešće je riječ o prilagodbama na stanište. Biljke koje ne mogu proizvesti hranjive tvari pomoću fotosinteze su našle novi način skupljanja hranjivih tvari za život. Takve biljke također rastu na tlima koja su vrlo siromašna pa one manjak hranjivih tvari nadoknađuju konzumacijom životinjskih proteina. To zapravo znači da je manjak hranjivih tvari prisilio ove biljke da pronađu sekundarni način prehrane. Tada govorimo o karnivornim biljkama.

Tustica se u najvećem broju nalazi na Plitvičkim jezerima iako je ima i u Gorskom kotaru i Lici. To nije neobično jer je riječ o biljci koja se nalazi na vlažnim staništima, cretovima i slično.