Ogulinska špiljska spužvica – jedina slatkovodna špiljska spužva na svijetu

Ogulinska spužvica jedan je od mnogih predstavnika ogulinske podzemne faune i trenutno je jedinstvena na svijetu. Izrazito je ugrožena čovjekovim djelovanjem, a njena je zaštita, kao i zaštita podzemnih voda iznimno bitna zbog sve manje čiste pitke vode diljem svih svjetskih ekosustava. Ogulinska se spužvica smatra pravom podzemnom životinjom i potpuno je depigmentirana.

Ogulinska i rudnička špiljska spužvica

Do sada su poznate dvije podvrste ovog stigobiontima, a to su ogulinska špiljska spužvica i rudnička špiljska spužvica. Spužvica je pronađena na šest lokaliteta, od kojih je većina na području grada Ogulina, a jedan se nalazi na području Velike Kapele. Sve su pronađene u podzemnim vodama i na gotovi svim lokacijama nema danjeg svjetla. Većina spužvi je pronađena na zidovima i većem kamenju gdje je strujanje podzemnih voda slabije.

Ova rijetka vrsta spužve otkrivena je speleološkim istraživanjem 1984. godine i od tada je otkrivena na više lokacija. Špilje u kojima se nalaze spužve obično se nalaze na područjima plitkog krša pa obiluju hranjivim tvarima. Populacija ove rijetke spužve živi na temperaturama od 7-12 C i ne odgovaraju im velike oscilacije u temperaturama.

Spužva je rahlog i mekanog tijela i u potpunosti bijele boje. Postoji u više oblika: jajolikom ili valjkastom te krpastim.  Skelet joj se sastoji od mreže velikih zakrivljenih spikula koje imaju trniće na sebi.  Postoje dva habitusa ove spužve, jajolik i tanjurasti, a njihova se veličina obično nalazi u rasponu od 1 do 8 cm u promjeru.

Važnost očuvanja bioraznolikosti podzemnih voda je vrlo visoka stoga je bitno da je ova vrsta spužvice pravodobno zaštićena i uvrštena na popis zaštićenih vrsta u Republici Hrvatskoj. Nažalost, ogulinsko podzemlje je vrlo ugroženo i nedavno je uvršteno na popis deset najugroženijih krških podzemnih područja na svijetu. Stoga je njegova zaštita bitna i neodgodiva i potrebno je spriječiti onečišćenje tih voda.