Kako nastaje potres?

Potres je jedna od najgorih prirodnih katastrofa koju jednostavno nije moguće predvidjeti, a ako dođe do nje, ne može se utjecati na nju niti promijeniti […]